Bestuurskroniek molenstichting “De Hersteller”.
Vanaf 7-12-1979.

Schema aftreden bestuursleden.
(Om de vijf jaar).

Per datum:
B. de Winter01-01-2026
L. Gaal01-01-2026
B. van Zwol01-01-2029
A. Lieuwes01-01-2027
T. Maat01-01-2028
Voorzitter.
07-12-1979tot21-03-1990Jhr. T.A.J. van Eysinga Sr.
tot01-09-1992algemeen bestuurslid.
21-03-1990tot21-10-1996A. W. van der Zijpp
21-10-1996tot24-06-2002Jhr. Mr. T.A.J. van Eysinga Jr.
24-06-2002tot09-02-2021M. Modderman
06-05-2021totA. Lieuwes
Secretaris.
07-12-1979tot01-01-1983B. Woudstra
tot03-12-1989algemeen bestuurslid.
01-01-1983tot01-01-1987Ing. J.W. van der Berg
tot26-07-1993 †technisch adviseur.
01-01-1987tot08-04-1992Mr. N.F. Mulder
08-04-1992tot19-12-2003Ing. J. Kuiken
tot29-11-2007technisch adviseur.
19-12-2003tot13-08-2009 †B. de Glee
06-07-2010totL. Gaal
Penningmeester.
07-12-1979tot01-01-1995S. R. Steenstra
tot27-02-1996 †algemeen bestuurslid.
01-01-1995tot17-09-2008J. de Jong
17-09-2008tot06-07-2010J. de Vries
06-07-2010tot01-05-2017W. G. de Jong
01-05-2017tot01-01-2024P. Spoelstra
01-01-2024totB. van Zwol
Algemeen bestuurslid.
07-12-1979tot03-09-1999J. Jager
07-12-1979tot03-12-1986Mr. J. Korf
07-12-1979tot01-01-1990Mr. M.J.H.M. Marijnen
07-12-1979tot21-03-1990A.W. van der Zijpp
tot21-10-1996voorzitter
19-05-1988tot01-09-1992A. Akkerman
17-12-1994tot21-10-1996Jhr. Mr. T.A.J. van Eysinga Sr.
tot24-06-2002voorzitter
04-04-1997tot29-11-2007A. Huisman (DGS)
(Dorpengemeenschap)
03-12-2001tot19-12-2003B. de Glee
tot13-08-2009 †secretaris
06-09-2005totB. de Winter (Vicevoorzitter)
08-02-2018tot17-03-2022S. Mulder
26-06-2008tot16-04-2015J. Schokker (DGS)
16-04-2015tot23-05-2022T. Maat (DGS)
23-05-2022totT. Maat
23-05-2022totJ. de Vries (DGS)
Technisch adviseur.
07-12-1979tot01-01-1983Ing. J.W. van der Berg
12-12-1990tot29-11-2007Ing. J. Kuiken
01-04-2009tot07-09-2021G. van Reeuwijk (Bouwmeester)
01-07-2020totAnne Wieringa (Wieringabouwadvies)

J. de Vries blijft lid zolang hij bestuurslid is van de Dorpengemeenschap Sintjohannesga E.O.