De molenaars van de “De Hersteller” sinds de bouw van de molen in 1857.

VanTot
25-09-185701-07-1888Jan Gosses van der Molen
01-07-188801-05-1898 Harm Jans van der Molen
01-05-189808-12-1942Jan Gosses van der Molen

Vanaf 1931 wordt het malen door de molen overgenomen door een nieuw naast de molen geplaatst elektrisch gemaal.
Als in 1946 de wieken zijn verwijderd, blijft de molen tot aan de restauratie in 1980 nog wel bewoond.
Na het gereedkomen van de restauratie op 19 oktober 1981 kan de molen weer draaien, maar is niet meer maalvaardig.
“De Hersteller” krijgt dan de volgende molenaars.

VanTot
30-10-198130-03-1991Gerben D. Wijnja
30-03-199130-10-2005Arie Boers en Jan Wijnsma
30-10-200512-12-2015Johannes Kooistra
12-12-2015HedenJohannes Kooistra en Nynke Vellinga

Bron: “Strijd in de Veenpolder” door Gerben D. Wijnja
Notulen molenstichting “De Hersteller”