Wordt DONATEUR van “De Hersteller”

De molenstichting is blij met mensen die de molen willen steunen.
Mede door de steun van donateurs kan de molenstichting “De Hersteller” laten voortbestaan.

Het bedrag om te geven is vrij.

“De Hersteller” is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Geschonken bedragen zijn daarom aftrekbaar voor de belasting.

Donateur worden kan Hier

Privacy Verklaring molenstichting “De Hersteller”.

Molenstichting “De Hersteller” onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Welke gegevens registreert Molenstichting “De Hersteller”?
Molenstichting De Hersteller registreert toegestane gegevens zoals:
Achternaam, voornamen, voorletters, titulatuur en adresgegevens;
Een uniek administratienummer, behorend bij de begunstiger;
Gegevens die betrekking hebben op de begunstiging. Hieronder zijn begrepen gegevens over de aard van het donateurschap of de begunstiging (bijvoorbeeld de datum van aanvang van het lidmaatschap;
Gegevens voor het vastleggen en innen van donaties;
Molenstichting De Hersteller gebruikt je gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
Activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn;
Het verzenden van informatie aan de donateurs;
Het vastleggen van donaties; 
Intern beheer;
Het behandelen van geschillen;
Het doen uitoefenen van controle op de boekhouding.
Inzage in je gegevens.
Je hebt altijd recht op inzage in jouw gegevens, jouw gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen. Indien je dit wenst kun je dit schriftelijk aanvragen per mail bij de secretaris van de stichting:

Emailadres: molenstichting@molendehersteller.nl