April 2015.
De vereniging “De Hollandsche Molen” benaderde Gijs van Reeuwijk Bouwmeester, of hij een molen wist, die voor een pilotprogramma verduurzaming van molens in aanmerking  zou kunnen komen.

Bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) was subsidie beschikbaar voor het duurzaam maken van monumenten.

Van Reeuwijk die de technisch adviseur van onze stichting is, wist dat molenaar Johannes Kooistra in vergaderingen van de stichting de mogelijkheid van stroomopwekking door de Hersteller had geopperd.
Het was toen echter een te grote investering, met een heel kleine opbrengst, die door de stichting niet gedragen kon worden.

“De Hersteller” zou met de beschikbare subsidie een pilotproject voor het verduurzamen van monumenten en het opwekken van energie door molens kunnen worden.
Met dit voorbeeld kan de RCE informatie opdoen voor subsidieaanvragen van andere monumenten.

De aan te brengen aanpassingen houden in:
Isoleren van het woongedeelte van de molen.
Het bovenwiel en de bonkelaar vernieuwen, voor het laten draaien van de nog aanwezige spil in de molen.

Deze spil wordt verbonden met een in de kelder geplaatste generator.
De door de molen opgewekte windenergie kan nu worden omgezet in elektriciteit. .

Mei 2016
Op grond van de hiervoor uitgebrachte offertes met een totale som van € 120.000 worden subsidieverstrekkers aangeschreven.

De Rijksdienst voor Cultureel erfgoed stelde € 78.000 beschikbaar.

Door de Vereniging De Hollandsche Molen wordt uit het molenbudget van de BankGiro Loterij € 12.000 beschikbaar gesteld.
De overige subsidies zijn:

De gemeente De Fryske Marren
Het Prins Bernhard Cultuurfonds
De stichting Westermeer
De van Heloma Stichting
De Stichting tot Beheer van het fonds der
voormalige Schoter- of Slijkenburgerzijl
Stichting bouwcultuurfonds  Friesland
€   7.000
€   2.500
€   7.500
€   1.500
 
€   3.000
€   1.500

Augustus 2016
Het besluit wordt genomen om de molen te verduurzamen.

April 2017
Het meeste werk is uitgevoerd.

Alleen de generator die rechtstreeks in China was besteld kan zijn stroom niet leveren aan het Nederlandse stroomnet.
De communicatie met China verliep dermate moeizaam, dat hierdoor niet het gewenste product werd geleverd.

Juli 2018
Na het nodige overleg met de aannemer is een werkende generator geleverd die wel stroom levert.

De Hersteller draait niet meer voor de prins.