De molenstichting “De Hersteller” is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Het RSIN of het fiscaal nummer is: 58.83.441

De stichting heeft tot doel
het restaureren en instandhouden van de molen.
En om het rijksmonument een beeldbepalende plaats te laten houden in de omgeving van Sintjohannesga.
Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers.

De instantie die helpt bij het instandhouden van de molen “De Hersteller” is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De RCE is een onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Deze dienst verleent op grond van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten ondersteuning aan eigenaren van monumenten.
De subsidie wordt telkens voor de periode van vijf jaar verstrekt.
De huidige periode loopt van 2019 tot en met 2024.
De basis hiervoor is een Periodiek Instandhoudings Plan.
Dit plan is mede opgesteld door onze technische adviseur, Gijs van Reeuwijk Bouwmeester.